background-img

وبلاگ

مقالات طراحی داخلی و معماری
کاربرد طراحی فاز دو در معماری چیست ؟؟

کاربرد طراحی فاز دو در معماری چیست ؟؟ طراحی فاز دو در معماری به مرحله‌ای از فرایند معماری اشاره دارد که پس از مرحله طراحی مفهومی (فاز یک) و پیش از مرحله طراحی سازه و جزئیات (فاز سه) انجام می شود. در این مرحله، طرح‌های اولیه معماری با توجه به...

تفاوت معماری و طراحی داخلی

تفاوت معماری و طراحی داخلی چیست ؟ معماری و طراحی داخلی دو نوع متفاوت در فرایند طراحی ساختمان هستند. معماری به طراحی خارجی ساختمان و فضاهای باز در آن اشاره دارد، در حالی که طراحی داخلی بر روی طراحی فضاهای داخلی ساختمان تمرکز دارد. معماری بیشتر مربوط به طراحی کلی...